De onderneming Utopix is een gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709a en met ondernemingsnummer 0676.421.580. Utopix organiseert opleidingen, studiedagen, etc. omtrent juridische en fiscale thema’s. Zij richt zich tot welbepaalde specifieke beroepsgroepen die een affiniteit hebben met voormelde thema’s.

 

Deze Privacy Policy is dan ook van toepassing op alle gegevens die Utopix verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

 

Deze pagina bevat belangrijke informatie en heeft als doel u in kennis te stellen over hoe en welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt. Tevens worden de beveiligingsmaatregelen opgesomd die gehanteerd worden door Utopix teneinde de persoonsgegevens te beschermen.

 

Utopix verklaart dan ook dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving en bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid). Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersoon van de Klanten en/of de persoon die effectief de opleiding zal volgen, begrepen.

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be