Firma Nollet bvba, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Lagestraat 9 en ondernemingsnummer 0424.573.750 legt zich toe op het vervaardigen en verdelen van allerlei tabaksproducten.

 

Firma Nollet hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Firma Nollet in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Fimra Nollet verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

Firma Nollet Tabak - Lagestraat 9 - 8560 Wevelgem - 056 41 12 10 - nollet.tabak@skynet.be -