Black Lion bvba, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Deerlijksestraat 57 en met ondernemingsnummer 0880.732.878, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites met een gebruiksvriendelijk design. Zij kan eveneens instaan voor het onderhoud van deze websites.

 

Black Lion hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Black Lion in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Black Lion verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.