De firma Multiwood is actief in de houthandel. 

Zij  ontwerpt, produceert en plaatst onder andere houten meubelen.

 

De onderneming is gevestigd te Kaster in de Neerbeekstraat 23 en is gekend onder het ondernemingsnummer BE0476101239.

 

Multiwood hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van eenieder. Door middel van deze privacy policy wenst de onderneming u op een transparante en duidelijke manier in te lichten over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens en hoe zij voorziet in de nodige beveiliging daarvan.

 

De onderneming Multiwood verklaart dan ook dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de Belgische en Europese wetgeving naleeft.

 

Op deze pagina kunt u vrij navigeren en nagaan per hoedanigheid welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. 

Multiwood BVBA - Neerbeekstraat 23 - 8572 Kaster - 056/77.45.02 - info@yc.be - www.day-dreamer.eu