Huur Een Stuur bvba, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 98-99 en met ondernemingsnummer 0450.825.019 is een onderneming die diensten verleent met betrekking tot personenvervoer. Zij verleent deze diensten onder andere onder de handelsbenaming Billo.

 

Huur Een Stuur hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Huur Een Stuur in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Huur Een Stuur verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.

 

Het is eveneens mogelijk dat u niet onder één categorie valt, maar onder verschillende. Zo zal een passagier die rechtstreeks een rit heeft gereserveerd bij Huur Een Stuur niet enkel een passagier zijn, maar ook een klant. Daarnaast is een touroperator of reisbureau die een rit reserveert voor haar klanten, enkel een klant en geen passagier.

Huur een Stuur - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09 253 13 43 - info@huureenstuur.be - http://www.heslimo.be