De groep Omniplex is actief in de houtindustrie. Omniplex NV verzorgt de import en export van hout, terwijl de Harelbeekse Houtzagerij NV, die deel uitmaakt van de groep Omniplex, instaat voor het schaven van hout.  

De kantoren van de groep bevinden zich enerzijds op de Damweg 9 te 8530 Harelbeke alsook op de Gentsesteenweg 184 te 8530 Harelbeke.

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op de ondernemingen Omniplex NV en de Harelbeekse Houtzagerij NV en geeft een weergave van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De groep Omniplex hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt, op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking. Tevens worden de beveiligingsmaatregelen opgesomd die gehanteerd worden door de groep Omniplex teneinde de persoonsgegevens te beschermen.

 

Omniplex verklaart dan ook dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving en bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en per hoedanigheid de concrete verwerking van persoonsgegevens nagaan. 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be