A.lex Advocaten, hierna genoemd ‘A.lex,’, is de handelsbenaming waaronder Julius BV met ondernemingsnummer 0566.906.503 en D’Ius BV met ondernemingsnummer 0546.794.443 hun activiteiten uitoefenen. Beide vennootschappen hebben hun maatschappelijke zetel te 8570 Vichte, Bosstraat 4. Wanneer A.lex wordt vermeld, dan wordt hiermee Julius BV en/of D’Ius BV bedoeld.

 

A.lex hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door A.lex in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

A.lex verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Cliënten ook de contactpersonen van de Cliënten begrepen.

A.lex Advocaten - Bosstraat 4 - 8570 Vichte - +32 56 444 993 - info@a-lex.be - https://www.a-lex.be/nl