BePacked is de handelsbenaming waaronder de bvba LG-Project, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Otegemstraat 13 bus A en met ondernemingsnummer 0832.589.503, verschillende diensten verleent. BePacked verzorgt het produceren van reclamemateriaal en verpakkingen, en dit in de meest ruime zin. De kantoren van BePacked bevinden zich te 8570 Anzegem, Otegemstraat 13 bus A.

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op de vennootschap LG-Project, voor zover zij zich in het handelsverkeer begeeft onder benaming BePacked (hierna: BePacked), en regelt de verwerking van de persoonsgegevens door BePacked.

 

Deze pagina bevat belangrijke informatie en heeft als doel u in kennis te stellen over hoe en welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt. Tevens worden de beveiligingsmaatregelen opgesomd die gehanteerd worden door BePacked teneinde de persoonsgegevens te beschermen.

 

BePacked verklaart dan ook dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving en bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid.

BePacked - Otegemstraat 13A - 8570 Vichte - 056 29 64 29 - info@bepacked.eu - http://www.bepacked.eu