B-Inside BV met maatschappelijke zetel te 8791 Beveren-Leie, Grote Heerweg 75 is gespecialiseerd in ICT-management en het ontwikkelen van ERP software op maat van de textielindustrie en distributiesector. 

 

In de contractuele relatie met haar klanten baseert B-Inside zich op haar algemene voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, levert B-Inside haar diensten en producten onder de hierna beschreven modaliteiten, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

 

De algemene voorwaarden worden door het ondertekenen van een offerte/bestelbon of het geven van een opdracht als door de kalnt aanvaard beschouwd.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke bepalingen van toepassing zijn op uw contractuele relatie met B-Inside. Er wordt zo een onderscheid gemaakt tussen contracten die betrekking hebben op het onderhoud van de software- en/of hardware-installatie van de klant, contracten die betrekking hebben op de licenties die via B-Inside worden aangegaan en contracten die betrekking hebben op het leveren van hardware-producten.

B-Inside (AV) - Grote Heerweg 75 - 8791 Beveren-Leie - 056/78.28.28 - info@b-inside.be - www.b-inside.be