Leman Cake Decorations bvba, met maatschappelijke zetel te 8554 Zwevegem, Kannootdries 30 en met ondernemingsnummer 0427.380.911 hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van de verwerking.

 
Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Leman Cake Decorations in het kader van haar activiteiten gebeurt.
 
Leman Cake Decorations verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.
 
Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.

Leman Cake Decorations - Kanootdries 30 - 8554 Zwevegem - 056 72 80 74 - info@leman.be - https://www.leman.be/nl