Basic

glass.png

Onderzoek van uw onderneming

Ieder pakket begint met een grondige analyse. Wij komen bij u langs en brengen niet enkel in kaart welke gegevens verwerkt worden, maar stellen ons ook de vraag waarom en op welke manier dit gebeurt.

 

Wij staan stil bij uw IT-beleid en gaan na in hoeverre de gegevens, die u verwerkt, beschermd worden. Worden deze gegevens bijvoorbeeld bewaard op een server binnen uw bedrijfsgebouw en/of in de cloud? Wie heeft er allemaal toegang tot deze gegevens? Doet u aan direct marketing of reclame op basis van mailinglijsten? Etc.

 

Met behulp van enkele checklists vergaren we de nodige informatie om een uitgebreid advies op te stellen.

Advies

Dit advies geeft een duidelijk beeld van al hetgeen onderzocht werd en geeft aan wat er nog dient te gebeuren om uw onderneming GDPR-compliant te maken.

 

De pijnpunten en obstakels worden naar aanleiding van het voorafgaand onderzoek blootgelegd, waarbij wij proactief te werk gaan en hierover adviseren. Ons advies gaat een stapje verder. We geven zeer praktische tips over hoe bepaalde zaken aangepakt dienen te worden.

 

Wij streven naar duidelijkheid en vereenvoudiging, zodat dit advies beschouwd kan worden als een stappenplan met concrete aanwijzingen en aanbevelingen. Kortom, dit is een advies waar men meteen mee aan de slag kan.

speaker.png
screen.png

Policies & digitale tool

Op basis van het uitgebreid advies maken we verschillende documenten op die vereist worden door de GDPR.

 

In eerste instantie maken we een verplicht verwerkingsregister op, alwaar alle categoriee╠łn van verwerkte persoonsgegevens worden vermeld. Dit doen we door middel van een universele template waarmee u naderhand nog aanpassingen kan doen. Vervolgens gaan we over tot de opmaak van de door u gevraagde policies. Dit gebeurt op maat van uw onderneming en in functie van de bestemmeling van deze Policy (klant, leverancier, onderaannemer, sollicitant...).

 

Privalex gaat een stap verder en implementeert deze policies in haar online tool. Deze tool wordt gepersonaliseerd en op maat van uw onderneming aangepast aan de huisstijl van uw onderneming, zodat uw klanten, leveranciers, onderaan- nemers... op een efficie╠łnte manier kennis kunnen nemen van uw Privacy Policy.

 

Daarenboven stellen we een GDPR-bundel ter beschikking met extra uitleg omtrent de GDPR, alsook kan u beschikken over een document waarin alle rechten van de betrokken personen worden opgelijst en hoe men daar als onder- neming dient op te antwoorden.

Extra's

Cookie Statement
Controle webshop/website/E-Commerce

Nazicht en herwerking arbeidsreglement

Nazicht en herwerking algemene voorwaarden