V-PACKS is de pakjesdienst van V-TAX BV met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 98.

 

V-PACKS levert pakjes in en rond Gent en doet dit op een ecologische wijze. Zij maakt gebruik van e-vans, elektrische taxi's, en bakfietsen.

 

Zij hecht bij het uitoefenen van haar activiteiten een groot belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door V-PACKS in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

V-PACKS verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. 

 

V-Packs - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09/222.22.22 - pakjes@v-tax.be - http://www.v-packs.be