Alva Parket bvba, met maatschappelijke zetel te 8791 Waregem, Kleine Heerweg 122 en met ondernemingsnummer 0819.848.750, is gespecialiseerd in het plaatsen en afwerken van (half)massief parket en laminaat alsook in het heropschuren en afwerken van bestaand parket.

 

Alva Parket hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Alva Parket in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Alva Parket verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.

Alva Parket - Kleine Heerweg 122 - 8791 Waregem - 056 32 35 39 - info@alvaparket.be - http://www.alvaparket.be