Dealer    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen Yvan Christiaens en de dealer worden door Yvan Christiaens verschillende gegevens verwerkt en bijgehouden.
 
Het betreft onder meer:
 
  • Contact- en betaalgegevens:

Yvan Christiaens bewaart de gegevens die door de Dealer worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de naam en voornaam van de Dealer, adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Dealer, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon.

 

  • Overeenkomsten en afspraken:

Uiteraard worden er met de Dealer afspraken gemaakt die resulteren in een schriftelijk opgestelde overeenkomst/bestelbon. Om op een zo duidelijk mogelijke manier te werken en een transparante communicatie te hanteren met de Dealer is het natuurlijk nuttig dat de overeenkomsten en gemaakte afspraken verzameld en bijgehouden worden door Yvan Christiaens.

 

  • Historiek van bestellingen:

In het kader van een vlot verloop van de samenwerking en om de overeengekomen afspraken te kunnen nakomen, houdt Yvan Christiaens een historiek bij van de bestellingen van de Dealer. Het bijhouden van deze gegevens is voor Yvan Christiaens noodzakelijk om een adequaat voorraadbeheer te kunnen voeren.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat Yvan Christiaens, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Dealer. Deze gegevens zullen desgevallend worden opgevraagd bij de Dealer.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Dealer of een klant van de Dealer zou richten aan Yvan Christiaens betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers dan wel van de Dealer zelf, worden onderzocht en verzameld. Deze klachten kunnen niet anoniem gebeuren vermits de Dealer dan wel de klant van de Dealer gecontacteerd zou kunnen worden door Yvan Christiaens.

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd meegedeeld door de Dealer zelf, door een klant van de Dealer, hetzij via communicatie met Yvan Christiaens, hetzij via mededeling middels de website van Yvan Christiaens.

 

Wanneer men gebruik maakt van de website zullen sommige gegevens verzameld worden via cookies. Deze verzamelde gegevens vertellen ons iets meer over hoe men onze website gebruikt en welke zaken men belangrijk vindt.

Yvan Christiaens - Neerbeekstraat 23 - 8572 Kaster - 056/77 45 02 - info@christiaensyvan.be - http://www.tuinhuizenfabrikant.be