Prospect    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Yvan Christiaens verzamelt slechts de gegevens die uitdrukkelijk aan de onderneming ter beschikking zijn gesteld door de Prospect.
 
Onder Prospect wordt verstaan, hij/zij die zelf de onderneming Yvan Christiaens heeft gecontacteerd met de vraag tot een afspraak, de opmaak van een offerte of het verkrijgen van een informatiebrochure.
 
Het betreft onder meer:
 
  • Contactgegevens:

Yvan Christiaens bewaart de gegevens die door de Prospect worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de naam en voornaam van de Klant, adres-, en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Prospect, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon.

 

  • Afspraken en offertes:

Het is mogelijk dat er met de Prospect afspraken worden gemaakt voor een bezoek ter plaatse dan wel dat er een schriftelijke offerte wordt opgemaakt. Om op een zo duidelijk mogelijke manier te werken en een transparante communicatie te hanteren met de Prospect is het natuurlijk nuttig dat de offertes en gemaakte afspraken verzameld en bijgehouden worden door Yvan Christiaens.

 

 

De verzamelde gegevens werden uitsluitend meegedeeld door de Prospect, hetzij via communicatie met Yvan Christiaens, hetzij via mededeling middels de website van Yvan Christiaens.

 

Wanneer men gebruik maakt van de website zullen sommige gegevens verzameld worden via cookies. Deze verzamelde gegevens vertellen ons iets meer over hoe men onze website gebruikt en welke zaken men belangrijk vindt.

Yvan Christiaens - Neerbeekstraat 23 - 8572 Kaster - 056/77 45 02 - info@christiaensyvan.be - http://www.tuinhuizenfabrikant.be