Storage & Offices nv, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51 en met ondernemingsnummer 0408.193.915 is een onderneming die diensten verleent in het kader van verscheidene handelsbenamingen, zoals Stede51. Deze Privacy Policy heeft dan ook enkel maar betrekking op persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van activiteiten die gerelateerd zijn aan Stede51.

 

Storage & Offices hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Storage & Offices in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Storage & Offices verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Leverancier ook de contactpersonen van de Leverancier begrepen.

Stede51 - Stedestraat 51 - 8530 Harelbeke - 056 735 738 - services@stede51.be - https://www.stede51.be