Decalec bvba, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Elzenlaan 9 en met ondernemingsnummer 0456.555.046 is gespecialiseerd in algemene elektriciteit en meer bepaald in automatisatie, elektrische bordenbouw en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning).

 

Decalec hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Decalec in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Decalec verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.

Decalec - Elzenlaan 9 - 9870 Zulte - 09 248 08 00 - info@decalec.be - http://www.decalec.be