Klant    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Utopix bewaart de gegevens die door de Klant worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Klant, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, gegevens van de effectieve deelnemers, etc.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Utopix houdt bij welke activiteiten de Klant uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Historiek van bestellingen, interesses en suggesties:

Utopix houdt de historiek van de geplaatste bestellingen bij die de Klant reeds bij haar heeft geplaatst. De Klant heeft tevens de optie om zijn/haar interesses mee te delen omtrent bepaalde thema’s waarover Utopix een opleiding aanbiedt. Daarnaast heeft de Klant ook de mogelijkheid om bepaalde thema’s of onderwerpen die hij/zij interessant vindt, te suggereren. Het is  mogelijk dat de Klant doelgerichte reclame ontvangt, aangepast op basis van de historiek van de reeds gevolgde opleidingen en de zelf aangegeven interesses.

 

  • Aanwezigheid:

Iedere deelnemer wordt tijdens een opleiding gevraagd een aanwezigheidslijst af te tekenen. Deze lijst vermeldt de naam en hoedanigheid van de deelnemer, alsook in welk kantoor hij/zij werkzaam zou zijn.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Klant niet-anoniem zou richten aan Utopix betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers of sprekers worden onderzocht en verzameld.  Utopix zorgt er echter steeds voor dat klachten steeds anoniem kunnen gebeuren via het evaluatieformulier dat bij iedere opleiding wordt verstrekt.

 

Verzamelen gegevens

 

Utopix heeft een deel van de persoonsgegevens verzameld via publiek raadpleegbare databanken, zoals naam, e-mailadres en beroepsactiviteiten. Het overige gedeelte van de persoonsgegevens werden hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Utopix door middel van vrijwillige mededeling door de Klant zelf, hetzij via (elektronische) communicatie met Utopix, hetzij door middel van inschrijving via de website van Utopix dan wel via derden van wie zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft aangekocht.

 

Daarnaast kan het zich voordoen dat Utopix gegevens verzamelt via cookies, zij het in zeer beperkte mate.  

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be