Quantis Accountancy met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175 en met ondernemingsnummer 0426.692.508 is gespecialiseerd in het verlenen van advies op het vlak van fiscaliteit en successieplanning. Zij begeleidt haar klanten bij het beheren van hun boekhouding en staat hen tevens bij in het kader van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

 

Quantis Accountancy hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt, op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze pagina is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door Quantis Accountancy in het kader van haar activiteiten dient te gebeuren.

 

Quantis Accountancy verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en per hoedanigheid nagaan hoe de verwerking van persoonsgegevens door Quantis Accountancy gebeurt en welke uw rechten zijn.

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be