Klant    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Black Lion verzamelt de persoonsgegevens van de Klant voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

Black Lion verzamelt persoonsgegevens van de Klant voor de dienstverlening die zij aan hem/haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie:

Black Lion verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

  • Voor beheer van betwistingen:

Black Lion houdt bij welke klachten, ongevallen of incidenten zich voordoen. Op die manier kan zij een correcte dienstverlening voorzien en tegemoetkomen aan de noden/wensen van de Klant.

 

  • Optimale werking van de website:

Black Lion acht het opportuun om bepaalde persoonsgegevens te verwerken van iedere bezoeker van haar website opdat de website optimaal zou kunnen werken. Dergelijke verwerking gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang. Evenwel kan eenieder zich hiertegen verzetten door deze cookies uit te schakelen.

 

  • Reclamedoeleinden:

Het kan gebeuren dat Black Lion promoties en/of nieuwsbrieven verstuurt naar haar klanten, louter ter informatie, waarvoor zij dan ook persoonsgegevens gaat verwerken. Zij doet dit op basis van een gerechtvaardigd belang in het kader van haar dienstverlening. Tevens verwerkt Black Lion, desgevallend, persoonsgegevens, door middel van het gebruik van cookies. De verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt op basis van toestemming wanneer de Klant toestemt met het gebruik van deze cookies.