Dienstverlener    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Alva Parket verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Dienstverlener ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen volgende gegevens van de Dienstverlener verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Dienstverlener worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Alva Parket zicht heeft op overeenkomsten die de Dienstverlener met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Alva Parket houdt bij welke activiteiten de Dienstverlener uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Dienstverlener levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Dienstverlener zou richten aan Alva Parket betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld. 

Alva Parket - Kleine Heerweg 122 - 8791 Waregem - 056 32 35 39 - info@alvaparket.be - http://www.alvaparket.be