Dienstverlener    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Storage & Offices verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Dienstverlener ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen volgende gegevens van de Dienstverlener verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Dienstverlener worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Storage & Offices zicht heeft op overeenkomsten die de Dienstverlener met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Storage & Offices houdt bij welke activiteiten de Dienstverlener uitoefent en in welke hoedanigheid zij/hij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Dienstverlener levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Dienstverlener zou richten aan Storage & Offices betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Storage & Offices gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van Storage & Offices betreedt, wordt gefilmd.

Stede51 - Stedestraat 51 - 8530 Harelbeke - 056 735 738 - services@stede51.be - https://www.stede51.be