Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

BePacked bewaart de gegevens die door de Leverancier worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, betaalgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Leverancier, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Overeenkomsten en afspraken:

Uiteraard worden er met de Leverancier afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst en soms zelfs een schriftelijk opgestelde overeenkomst. Om op een zo duidelijke mogelijke manier te werken en een transparante communicatie te hanteren met de Leverancier is het natuurlijk nuttig dat de overeenkomsten en gemaakte afspraken verzameld en bijgehouden worden door BePacked.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat BePacked, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Leverancier. Deze gegevens zullen desgevallend meegedeeld dienen te worden door de Leverancier.

 

  • Beroepsactiviteiten en historiek van leveringen:

BePacked houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent. Dit kan ondermeer gaan over welke producten de Leverancier verkoopt aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is of wie haar producenten zijn. Daarnaast maakt BePacked een historiek op van de leveringen die de Leverancier reeds heeft uitgevoerd ten aanzien van BePacked en verzamelt zij deze gegevens.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan BePacked betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers worden onderzocht en verzameld. Dit geldt tevens voor klachten die gericht zouden zijn tegenover de Leverancier. Klachten kunnen niet anoniem gebeuren opdat de Leverancier gecontacteerd zou kunnen worden door BePacked.

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd vrijwillig meegedeeld door de Leverancier, hetzij via communicatie met BePacked, hetzij via mededeling middels de website van BePacked.

 

Wanneer men gebruik maakt van de website zullen sommige gegevens verzameld worden via cookies. Deze verzamelde gegevens vertellen ons iets meer over hoe men onze website gebruikt en welke zaken men belangrijk vindt.

BePacked - Otegemstraat 13A - 8570 Vichte - 056 29 64 29 - info@bepacked.eu - http://www.bepacked.eu