Onderhoud    Offerte? Regie?

document
Algemeen
Algemeen
Offerte? Regie?
Offerte? Regie?

Offerte? Regie?

De Prijsoffertes, de prijsberekening of enige andere aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en verbinden B-Inside niet.

 
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht zoals uitdrukkelijk omschreven in de offerte. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. De opgegeven prijzen zijn deze die geldig zijn op het ogenblik van de datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst. 

B-Inside (AV) - Grote Heerweg 75 - 8791 Beveren-Leie - 056/78.28.28 - info@b-inside.be - www.b-inside.be