Westvlaams Tegelhuis bvba, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 15 en met ondernemingsnummer 0405.546.904, is gespecialiseerd in het produceren en verdelen van vloertegels van verschillende merken.

 

Het Westvlaams Tegelhuis hecht veel belang aan de privacy en wenst eenieder van wie zij persoonsgegevens verwerkt op de hoogte te brengen van de wijze, de doeleinden en de gronden van verwerking.

 

Deze policy is er bijgevolg op gericht om u op een eerlijke en transparante wijze een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de gegevensverwerking die door het Westvlaams Tegelhuis in het kader van haar activiteiten gebeurt.

 

Het Westvlaams Tegelhuis verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische en Europese reglementering inzake gegevensverwerking naleeft.

 

Op deze pagina kan u vrij navigeren en nagaan welke gegevens verwerkt worden (en waarom), per hoedanigheid. Deze hoedanigheden dienen ruim opgevat te worden. Zo worden onder Klanten ook de contactpersonen van de Klanten begrepen.

Westvlaams Tegelhuis - Armoedestraat 15 - 8800 Roeselare - 051 26 32 63 - info@westvlaamstegelhuis.be - https://www.westvlaamstegelhuis.be