Prospect    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contactgegevens:

Utopix verwerkt enkel de naam, voornaam, adres en e-mailadres van de Prospect. 

 

  • Beroepsactiviteiten:

Utopix houdt bij welke activiteiten de Prospect uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Prospect zou richten aan Utopix betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers of sprekers worden onderzocht en verzameld.  

 

Verzamelen gegevens

 

Utopix heeft een deel van de persoonsgegevens verzameld via publiek raadpleegbare databanken, zoals naam, adres, e-mailadres en beroepsactiviteiten. Het overige gedeelte van de persoonsgegevens werd hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Utopix door middel van vrijwillige mededeling door de Prospect zelf via (elektronische) communicatie met Utopix dan wel via derden van wie zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft aangekocht.

 

Utopix beschikt enkel over de namen, adresgegevens en e-mailadressen waarvan de Prospect niet heeft gevraagd deze te verwijderen. Van zodra de Prospect verzoekt deze te verwijderen, worden deze onmiddellijk en definitief verwijderd uit haar bestand.

 

Daarnaast kan het zich voordoen dat Utopix gegevens verzamelt via cookies, zij het in zeer beperkte mate.  

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be