Prospect    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contactgegevens:

Utopix verwerkt enkel de naam, voornaam, adres en e-mailadres van de Prospect. 

 

  • Beroepsactiviteiten:

Utopix houdt bij welke activiteiten de Prospect uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Prospect zou richten aan Utopix betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers of sprekers worden onderzocht en verzameld.  

 

Verzamelen gegevens

 

Utopix heeft een deel van de persoonsgegevens verzameld via publiek raadpleegbare databanken, zoals naam, adres, e-mailadres en beroepsactiviteiten. Het overige gedeelte van de persoonsgegevens werd hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Utopix door middel van vrijwillige mededeling door de Prospect zelf via (elektronische) communicatie met Utopix dan wel via derden van wie zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft aangekocht.

 

Utopix beschikt enkel over de namen, adresgegevens en e-mailadressen waarvan de Prospect niet heeft gevraagd deze te verwijderen. Van zodra de Prospect verzoekt deze te verwijderen, worden deze onmiddellijk en definitief verwijderd uit haar bestand.

 

Daarnaast kan het zich voordoen dat Utopix gegevens verzamelt via cookies, zij het in zeer beperkte mate.  

Utopix - Schoendalestraat 53 - 8793 Waregem - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be