Klant    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Quantis Accountancy verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Klant ofwel via publieke databanken (zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen) ofwel via de overheid.

 

Het kan zich voordoen dat er via de website door middel van het gebruik van cookies persoonsgegevens worden verzameld, doch deze worden geenszins gebruikt door Quantis Accountancy.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden van de specifieke dienstverlening kan Quantis Accountancy van haar Klant volgende gegevens verzamelen:

 

 • Identificatiegegevens

Dit betreft o.a. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

 

 • Financiële gegevens

Dit betreft o.a. inkomsten, bezittingen, bankrekeningnummers, schulden, uitgaven, leningen, bijzonderheden over verzekeringen, overzicht van betalingen enz.

 

 • Persoonlijke kenmerken

Dit betreft o.a. leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, enz.

 

 • Leefgewoonten

Dit betreft o.a. bijzonderheden omtrent reizen en verplaatsingen, sociale contacten, klachten, incidenten of ongevallen

 

 • Overeenkomsten en schikkingen

Met de Klant worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst/opdrachtbrief. Deze dient wettelijk bijgehouden te worden door Quantis Accountancy. Het kan zich evenzeer gebeurlijk voordoen dat Quantis Accountancy overeenkomsten die de Klant met derden heeft afgesloten, dient te verwerken daar zij van belang zijn in het kader van de overeengekomen dienstverlening.

 

 • Samenstelling van het gezin

Dit betreft o.a. de huwelijkse staat of bijzonderheden betreffende vorige huwelijken, echtscheidingen, gegevens van familie/gezinsleden, enz.

 

 • Lidmaatschappen

Dit betreft o.a. lidmaatschappen van verenigingen, liefdadigheid, enz.

 

 • Woningkenmerken

Gegevens van onroerende goederen van de Klant worden bijgehouden, zoals het adres waar de woning zich bevindt, alsook of deze wordt verhuurd, huurgelden, lasten, enz.

 

 • Gegevens omtrent opleiding en vorming

Dit betreft o.a. lidmaatschappen van beroepsfederaties, financieel overzicht van studies, enz.

 

 • Gegevens omtrent beroep en betrekking

Hieronder vallen o.a. het loon, huidige betrekking, pensioengegevens, enz.

 

 • Beeldopnames

Aan de gebouwen van Quantis Accountancy zijn camera's bevestigd. Eénieder die terreinen van Quantis Accountancy betreedt, wordt gefilmd.

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be