Klant    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Quantis Accountancy verzamelt de persoonsgegevens van de Klant voor volgende doeleinden:

 

 

  • Antiwitwaswetgeving

Quantis Accountancy is als lid van het IAB onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. In navolging daarvan dient zij de identificatiegegevens van een nieuwe mogelijke Klant te verzamelen en bij te houden.

 

  • Uitvoering van de overeenkomst

Quantis Accountancy verzamelt persoonsgegevens van de Klant voor de dienstverlening die zij aan hem/haar verstrekt.

 

In het kader van deze dienstverlening verzamelt Quantis Accountancy evenzeer persoonsgegevens van de klanten van de Klant, de werknemers van de Klant, leveranciers van de Klant, familieleden van de Klant, enz.  De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Klant en Quantis Accountancy. De Klant dient zijn leveranciers, klanten, werknemers etc. in te lichten dat hij/zij deze persoonsgegevens doorgeeft aan Quantis Accountancy.

 

  • Voor eigen administratie

Quantis Accountacy verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

Het kan zich voordoen dat Quantis Accountancy de Klant per e-mail wenst in te lichten omtrent belangrijke nieuwigheden binnen de onderneming of op wetgevend vlak en die voor de klant van belang kunnen zijn. In het kader van de goede werking en professionaliteit is Quantis Accountancy gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

 

  •  Beveiliging

Quantis Accountancy maakt gebruik van diverse camera’s op haar kantooradres. Dit is in het kader van de beveiliging van haar onderneming. Quantis Accountancy heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be