Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Black Lion verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

Black Lion verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier voor de dienstverlening die zij aan haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie:

Black Lion verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

Het kan zich voordoen dat Black Lion de Leverancier wenst in te lichten omtrent belangrijke nieuwigheden binnen de onderneming die voor de Leverancier van belang kunnen zijn. In het kader van de goede werking en professionaliteit is Black Lion gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

 

  • Voor beheer van betwistingen:

Black Lion houdt bij welke klachten, ongevallen of incidenten zich voordoen. Op die manier kan zij een correcte dienstverlening voorzien.

 

  • Optimale werking van de website:

Black Lion acht het opportuun om bepaalde persoonsgegevens te verwerken van iedere bezoeker van haar website opdat de website optimaal zou kunnen werken. Dergelijke verwerking gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang. Evenwel kan eenieder zich hiertegen verzetten door deze cookies uit te schakelen.

 

  • Reclamedoeleinden:

Black Lion kan nieuwsbrieven versturen naar de Leverancier, doch enkel wanneer zij uitdrukkelijk hun mailadres hiertoe opgeven. Deze verwerking gebeurt dan ook op basis van toestemming. Tevens verwerkt Black Lion, desgevallend, persoonsgegevens, door middel van het gebruik van cookies. De verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt op basis van toestemming wanneer de Leverancier toestemt met het gebruik van deze cookies.