Prospect    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Black Lion verzamelt persoonsgegevens van de Prospect voor volgende doeleinden:

 

  • Voor eigen commerciële administratie:

Black Lion verzamelt persoonsgegevens van Prospecten om technische en commerciële gegevens in kaart te kunnen brengen. Dit gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang in het kader van de goede werking en professionaliteit.

 

  • Optimale werking van de website:

Black Lion acht het opportuun om bepaalde persoonsgegevens te verwerken van iedere bezoeker van haar website opdat de website optimaal zou kunnen werken. Dergelijke verwerking gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang. Evenwel kan eenieder zich hiertegen verzetten door deze cookies uit te schakelen.

 

  • Reclamedoeleinden:

Black Lion kan nieuwsbrieven versturen naar de Prospect, doch enkel wanneer zij uitdrukkelijk hun mailadres hiertoe opgeven. Deze verwerking gebeurt dan ook op basis van toestemming. Tevens verwerkt Black Lion, desgevallend, persoonsgegevens, door middel van het gebruik van cookies. De verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt op basis van toestemming wanneer de Prospect toestemt met het gebruik van deze cookies.

Black Lion - Deerlijksestraat 57 - 8500 Kortrijk - 056 960 360 - info@blacklion.be - https://www.blacklion.be