Dienstverlener    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Huur Een Stuur verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Dienstverlener ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen volgende gegevens van de Dienstverlener verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Dienstverlener worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Huur Een Stuur zicht heeft op overeenkomsten die de Dienstverlener met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Huur Een Stuur houdt bij welke activiteiten de Dienstverlener uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Dienstverlener levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Dienstverlener zou richten aan Huur Een Stuur betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Huur Een Stuur gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van Huur Een Stuur betreedt, wordt gefilmd.

Huur een Stuur - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09 253 13 43 - info@huureenstuur.be - http://www.heslimo.be