Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Huur Een Stuur verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

Huur Een Stuur verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier voor de dienstverlening die zij aan haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie:

Huur Een Stuur verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van wettelijke verplichtingen om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

  • Beveiliging:

In het kader van de beveiliging van haar onderneming en haar klanten maakt Huur Een Stuur gebruik van camera’s. Huur Een Stuur heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Huur een Stuur - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09 253 13 43 - info@huureenstuur.be - http://www.heslimo.be