Aannemer    Derden

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

Omniplex beperkt zoveel als mogelijk de doorgifte van uw gegevens aan derden en legt hieromtrent de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag.

 

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens van de Aannemer worden gedeeld met derden, zoals verbonden ondernemingen van Omniplex en/of andere tussenpersonen of dienstverleners.

 

De persoonsgegevens van de Aannemer kunnen meegedeeld worden aan een verwerker waarop zij beroep doet, zoals een IT- of softwareleverancier. 

 

Tevens is Omniplex soms contractueel of wettelijk verplicht de gegevens mee te delen aan publieke autoriteiten en regelgevende instanties (bv. belastingadministratie).

 

Tenslotte is het mogelijk dat Omniplex de persoonsgegevens van de Aannemers zal meedelen aan professionele dienstverleners om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure.

 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be