Aannemer    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Omniplex bewaart de gegevens die door de Aannemer worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Aannemer, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

Ook financiële identificatiegegevens worden logischerwijze bijgehouden.

 

  • Overeenkomsten en afspraken:

Uiteraard worden er met de Aannemer afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst.  Om op een zo duidelijk mogelijke manier te werken en een transparante communicatie te hanteren met de Aannemer is het natuurlijk nuttig dat de overeenkomsten en gemaakte afspraken verzameld en bijgehouden worden door Omniplex.

 

  • Beroepsactiviteiten en historiek van bestellingen:

Omniplex houdt bij welke activiteiten de Aannemer uitoefent. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Aannemer verleent of waarin hij specifiek gespecialiseerd is. Daarnaast houdt Omniplex een historiek bij van de diensten die door de Aannemer werden verleend. 

 

  • Organisatie van het werk en aanwezigheid:

Omniplex houdt bij op welke tijdstippen of hoelang de Aannemer actief is, wie zij desgevallend aanvullend inschakelt en volgt het werk van de Aannemer op.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat Omniplex, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Aannemer. Deze gegevens zullen desgevallend worden opgevraagd bij de Aannemer.

 

  • Klachten en betwistingen:

Eventuele klachten die de Aannemer zou richten aan Omniplex en omgekeerd betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of onderaannemers/aangestelden worden onderzocht en verzameld. 

 

  • Beeldopnames:

Aan de gebouwen van Omniplex bevinden zich diverse camera's dewelke door middel van de nodige pictogrammen zijn aangeduid. Deze camera's verzamelen beelden van éénieder, dus ook de Aannemer, die zich op de terreinen van Omniplex begeeft.

 

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd meegedeeld door de Aannemer, hetzij via communicatie met Omniplex, hetzij via publiek te raadplegen databanken.

 

 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be