Klant    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Omniplex bewaart de gegevens die door de Klant worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Klant, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

Ook financiële identificatiegegevens worden logischerwijze bijgehouden zodat de betalingen van de Klant geverifieerd kunnen worden.

 

  • Overeenkomsten en afspraken:

Uiteraard worden er met de Klant afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst.  Om op een zo duidelijk mogelijke manier te werken en een transparante communicatie te hanteren met de Klant is het natuurlijk nuttig dat de overeenkomsten en gemaakte afspraken verzameld en bijgehouden worden door Omniplex.

 

  • Beroepsactiviteiten en historiek van bestellingen:

Omniplex houdt bij welke activiteiten de Klant uitoefent. Dit kan ondermeer gaan over welke producten de Klant verkoopt aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt en in welke landen zij desgevallend actief is. Daarnaast maakt Omniplex een historiek op van de bestellingen die de Klant reeds bij haar heeft geplaatst en verzamelt zij deze gegevens.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat Omniplex, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Klant. Deze gegevens zullen desgevallend worden opgevraagd bij de Klant.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Klant zou richten aan Omniplex betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers worden onderzocht en verzameld. 

 

  • Beeldopnames:

Aan de gebouwen van Omniplex bevinden zich diverse camera's dewelke door middel van de nodige pictogrammen zijn aangeduid. Deze camera's verzamelen beelden van éénieder, dus ook van de Klant, die zich op de terreinen van Omniplex begeeft.

 

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd meegedeeld door de Klant, hetzij via communicatie met Omniplex, hetzij via publiek te raadplegen databanken.

 

 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be