Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Omniplex verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst

Omniplex verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier om de overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

  • Voor eigen administratie

Omniplex verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

  • Voor voorraadbeheer

Omniplex verzamelt gegevens over de historiek van bestellingen en leveringen bij/van de Leverancier Zij kan dit doen op grond van het gerechtvaardigd belang vermits zij in het kader van de goede werking van haar onderneming een adequaat stockbeheer dient te voorzien.

 

  • Voor beheer van betwistingen

Omniplex houdt bij welke klachten, incidenten of ongevallen zich mogelijks voordoen bij bestellingen of leveringen. Dit is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

  • Voor kennisgeving van wijzigingen binnen Omniplex

Het kan zich voordoen dat Omniplex de Leverancier per e-mail wenst in te lichten omtrent belangrijke nieuwigheden binnen de onderneming die voor de Leverancier van belang kunnen zijn. In het kader van de goede werking en professionaliteit is Omniplex gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

 

Iedere kennisgeving is steeds zeer specifiek en afgestemd op de mogelijke noden van de desbetreffende Leverancier.

 

  • Beveiliging

Omniplex maakt gebruik van diverse camera’s op haar verschillende vestigingen. Dit is in het kader van de beveiliging van haar onderneming. Omniplex heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be