Tussenpersoon    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

A.lex verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Tussenpersoon ofwel via publiek kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening kunnen volgende gegevens van de Tussenpersoon verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Beroepsactiviteiten:

A.lex houdt bij welke activiteiten de Tussenpersoon uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Tussenpersoon levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Tussenpersoon zou richten aan A.lex betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

A.lex Advocaten - Bosstraat 4 - 8570 Vichte - +32 56 444 993 - info@a-lex.be - https://www.a-lex.be/nl