Personeel Stedenaer    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Storage & Offices verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de betrokkene, via publieke kanalen, ofwel via de Stedenaer.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening/producten kunnen volgende gegevens van de betrokkene verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, openstaande facturen, etc.

 

  • Aanwezigheden:

Via het elektronisch toegangssysteem kan achterhaald worden wanneer de betrokkene zich toegang verschaft heeft tot de gebouwen van Stede51.

 

  • Afbeeldingen:

Het is mogelijk dat Storage & Offices afbeeldingen maakt van de betrokkene ter promotie van haar activiteiten.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de betrokkene en/of de Stedenaer/werkgever worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Storage & Offices houdt bij welke activiteiten de betrokkene uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de betrokkene zou richten aan Storage & Offices betreffende haar dienstverlening/producten, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Storage & Offices gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van Storage & Offices betreedt, wordt gefilmd.

Stede51 - Stedestraat 51 - 8530 Harelbeke - 056 735 738 - services@stede51.be - https://www.stede51.be