Klant    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Storage & Offices verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Klant ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening/producten kunnen volgende gegevens van de Klant verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, openstaande facturen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Klant worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Storage & Offices zicht dient te hebben over overeenkomsten die de Klant met derden heeft afgesloten. Deze derden worden dan ook als Klant beschouwd.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Storage & Offices houdt bij welke activiteiten de Klant uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Klant levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Klant zou richten aan Storage & Offices betreffende haar dienstverlening/producten, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Storage & Offices gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van Storage & Offices betreedt, wordt gefilmd.

Storage & Offices - Stedestraat 51 - 8530 Harelbeke - 056 735 735 - -