Prospect    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contactgegevens:

BePacked bewaart de gegevens die door de Prospect werden meegedeeld of deze die openbaar bekendgemaakt zijn. Dit zijn onder andere de adresgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Prospect, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Handelsactiviteiten, bekwaamheid en ervaring:

BePacked houdt bij welke activiteiten de Prospect uitoefent, met inbegrip van deze die op moment van contact met BePacked worden uitgeoefend. Dit kan ondermeer gaan over welke producten de Prospect verkoopt aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt en in welke landen zij desgevallend actief is. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Prospect zou richten aan BePacked worden onderzocht en verzameld. Dit geldt tevens voor klachten die gericht zouden zijn tegenover de Prospect, waarvan BePacked kennis krijgt.

              

Het kan zich voordoen dat de gegevens van de Prospect verkregen zijn via de website van BePacked.

 

Wanneer men gebruik maakt van de website zullen sommige gegevens verzameld worden via cookies. Deze verzamelde gegevens vertellen ons iets meer over hoe men onze website gebruikt en welke zaken men belangrijk vindt.

BePacked - Otegemstraat 13A - 8570 Vichte - 056 29 64 29 - info@bepacked.eu - http://www.bepacked.eu