Leverancier    Bewaringstermijn

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Bewaringstermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan hetgeen noodzakelijk is voor de dienstverlening.

 

Gelet op de specifieke activiteiten van Decalec, zoals het ontwerpen van elektriciteitsplannen, kan het nodig zijn dat bepaalde gegevens van de Leverancier langer worden bijgehouden dan de wettelijke verjaringstermijnen. Vaak dient er immers jaren later verder gewerkt te worden op eerder opgemaakte plannen en kan het zich voordoen dat men nog nood heeft aan de gegevens van een welbepaalde Leverancier.

 

Evenwel zal Decalec het bijhouden van persoonsgegevens zoveel als mogelijk trachten te beperken en zal zij de meeste persoonsgegevens van de Leverancier bewaren tot 10 jaar na het einde van de samenwerking.

Decalec - Elzenlaan 9 - 9870 Zulte - 09 248 08 00 - info@decalec.be - http://www.decalec.be