Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Decalec verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Leverancier ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening kunnen volgende gegevens van de Leverancier verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, IP-adres via cookies, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Leverancier worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Decalec overeenkomsten die de Leverancier met derden heeft afgesloten, dient te verwerken daar zij van belang zijn in het kader van de overeengekomen dienstverlening.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat Decalec, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Leverancier Deze gegevens zullen desgevallend opgevraagd worden bij de Leverancier.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Decalec houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan Decalec betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

 

Decalec - Elzenlaan 9 - 9870 Zulte - 09 248 08 00 - info@decalec.be - http://www.decalec.be