Aannemer    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

B-inside verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Aannemer ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen volgende gegevens van de Aannemer verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, IP-adres via cookies, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Aannemer worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat b-inside overeenkomsten die de Aannemer met derden heeft afgesloten, dient te verwerken daar zij van belang zijn in het kader van de overeengekomen dienstverlening.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat b-inside, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Aannemer. Deze gegevens zullen desgevallend opgevraagd worden bij de Aannemer.

 

  • Beroepsactiviteiten:

B-inside houdt bij welke activiteiten de Aannemer uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Aannemer zou richten aan b-inside betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Gegevens omtrent opleiding, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring en vorming:

Het kan zich voordoen dat in het kader van een specifieke dienstverlening b-inside deze gegevens van de Aannemer zal bijhouden.

 

  • Beeldopnames:

B-inside beveiligt haar gebouwen door middel van camerabewaking. Ieder Aannemer die haar gebouwen betreedt, wordt gefilmd.

 

  • Organisatie van het werk en beschikbaarheid:

B-inside houdt bij op welke momenten de Aannemer al dan niet beschikbaar zou zijn. Wanneer de Aannemer diensten verleent ten behoeve van b-inside zal b-inside ook bijhouden hoe en wanneer het werk wordt georganiseerd.

b-inside - Grote Heerweg 75 - 8791 Beveren-Leie - 056/78.28.28 - info@b-inside.be - http://www.b-inside.be