Klant    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

B-inside verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Klant ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening kunnen volgende gegevens van de Klant verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, IP-adres via cookies, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, openstaande facturen, etc.

 

  • Specifieke gegevens ikv de overeenkomst:

Dit zijn gegevens eigen aan de Klant, zoals bv. logins, paswoorden, etc. die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Klant worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat b-inside overeenkomsten die de Klant met derden heeft afgesloten, dient bij te houden daar zij van belang zijn in het kader van de overeengekomen dienstverlening.

 

  • Beroepsactiviteiten:

B-inside houdt bij welke activiteiten de Klant uitoefent. Dit is immers noodzakelijk om een correcte dienstverlening te kunnen aanbieden op maat van de Klant. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Klant zou richten aan b-inside betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Beeldopnames:

B-inside beschikt over een camerabewaking op haar kantooradres en maakt aldus beeldopnames van éénieder die de gebouwen betreedt.

b-inside - Grote Heerweg 75 - 8791 Beveren-Leie - 056/78.28.28 - info@b-inside.be - http://www.b-inside.be