Dienstverlener    Wat zijn persoonsgegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt begrepen alle specifieke informatie waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden. Dit kan gaan over adresgegevens, naam, telefoonnummer, etc.

 

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Leman Cake Decorations persoonsgegevens van klanten, leveranciers, dienstverleners, bezoekers van haar website, prospecten en sollicitanten.

 

Deze Policy heeft enkel en alleen de bedoeling om te beantwoorden aan de vereisten van de huidige wetgeving en kent dan ook niet meer rechten toe aan een persoon dan deze die voortvloeien uit de wet.

Leman Cake Decorations - Kanootdries 30 - 8554 Zwevegem - 056 72 80 74 - info@leman.be - https://www.leman.be/nl

Dienstverlener    Wat zijn persoonsgegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Wat zijn persoonsgegevens?

Leman Cake Decorations verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Dienstverlener ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen volgende gegevens van de Dienstverlener verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Dienstverlener worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Leman Cake Decorations zicht heeft op overeenkomsten die de Dienstverlener met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Leman Cake Decorations houdt bij welke activiteiten de Dienstverlener uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Dienstverlener levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Dienstverlener zou richten aan Leman Cake Decorations betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Leman Cake Decorations gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van Leman Cake Decorations betreedt, wordt gefilmd.

Leman Cake Decorations - Kanootdries 30 - 8554 Zwevegem - 056 72 80 74 - info@leman.be - https://www.leman.be/nl