Klant    Derden

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

Leman Cake Decorations beperkt zoveel als mogelijk de doorgifte van uw gegevens aan derden en legt hieromtrent de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag.

 

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan een derde/verwerker waarop zij beroep doet. Zo kan het gebeuren dat Leman Cake Decorations bepaalde gegevens, in beperkte mate, meedeelt aan haar buitenlandse verbonden ondernemingen wanneer dit voor de productie/dienstverlening noodzakelijk blijkt.

 

Indien Leman Cake Decorations bepaalde gegevens zou doorgeven aan een derde buiten de EER, zal zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van deze gegevens.

 

Daarnaast is het mogelijk dat Leman Cake Decorations uw persoonsgegevens meedeelt aan professionele dienstverleners.

Leman Cake Decorations - Kanootdries 30 - 8554 Zwevegem - 056 72 80 74 - info@leman.be - https://www.leman.be/nl