Dienstverlener    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Utopix bewaart de gegevens die door de Dienstverlener worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Dienstverlener, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Utopix houdt bij welke specifieke activiteiten de Dienstverlener uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Historiek van bestellingen, interesses en suggesties:

Utopix houdt de historiek van de door de Dienstverlener gegeven seminaries bij. 

 

  • Aanwezigheid:

Utopix houdt bij wanneer en voor welke tijdspanne een Dienstverlener bij haar een opleiding heeft gegeven. Dit is nodig voor facturatiedoeleinden alsook voor het verstrekken van de nodige attesten voor beroepsfederaties. .

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met iedere Dienstverlener wordt een overeenkomst afgesloten waarin diverse zaken zijn opgenomen. Utopix houdt deze afspraken bij in het kader van de goede werking van de onderneming.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Dienstverlener zou richten aan Utopix betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners worden onderzocht en verzameld.  

 

Verzamelen gegevens

 

De persoonsgegevens werden hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Utopix door middel van vrijwillige mededeling door de Klant zelf, hetzij via (elektronische) communicatie met Utopix, hetzij door middel van inschrijving via de website van Utopix. 

 

In de zoektocht naar een geschikte Dienstverlener kan het zich voordoen dat Utopix de naam, voornaam en e-mailadres via een publieke databank heeft verzameld.

 

 

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be