Leverancier    Derden

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens van de Leverancier worden gedeeld met derden, zoals verbonden ondernemingen van Utopix of tussenpersonen/dienstverleners dan wel de deelnemers zelf.

 

Utopix maakt immers zelf gebruik van dienstverleners en/of tussenpersonen om een optimale service en dienstverlening te kunnen aanbieden.  Het verstrekken van de persoonsgegevens van de Leverancier aan een derde gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Utopix. Zo zal Utopix de gegevens van de Leverancier dienen te verstrekken aan haar externe boekhouder.

 

Het is ook mogelijk dat Utopix gegevens deelt of doorgeeft aan een derde/professioneel raadgever om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken en/of om de rechten en eigendommen van Utopix te beschermen.

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be