Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Utopix bewaart de gegevens die door de Leverancier worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Leverancier, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Utopix houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier  zou richten aan Utopix betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers en vice versa, worden onderzocht en verzameld.  

 

Verzamelen gegevens

 

De persoonsgegevens van de Leverancier werden hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Utopix door middel van vrijwillige mededeling door de Leverancier zelf, hetzij via (elektronische) communicatie met Utopix.

 

Daarnaast kan het zich voordoen dat Utopix gegevens verzamelt via cookies, zij het in zeer beperkte mate.  

Utopix - Schoendalestraat 53 - 8793 Waregem - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be