Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Utopix bewaart de gegevens die door de Leverancier worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Leverancier, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Utopix houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier  zou richten aan Utopix betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers en vice versa, worden onderzocht en verzameld.  

 

Verzamelen gegevens

 

De persoonsgegevens van de Leverancier werden hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Utopix door middel van vrijwillige mededeling door de Leverancier zelf, hetzij via (elektronische) communicatie met Utopix.

 

Daarnaast kan het zich voordoen dat Utopix gegevens verzamelt via cookies, zij het in zeer beperkte mate.  

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be