Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Quantis Accountancy verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Leverancier ofwel via publieke databanken (zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen).

 

Het kan zich voordoen dat er via de website door middel van het gebruik van cookies persoonsgegevens worden verzameld, doch deze worden geenszins gebruikt door Quantis Accountancy.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden van de specifieke dienstverlening kan Quantis Accountancy van haar Leverancier volgende gegevens verzamelen:

 

  • Identificatiegegevens

Dit betreft o.a. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, enz.

 

  • Financiële gegevens

Dit betreft dan vooral bijzonderheden over verzekeringen en bankrekeningnummers.

 

  • Klachten en incidenten

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan Quantis Accountancy of omgekeerd worden onderzocht en verzameld. 

 

  • Overeenkomsten en schikkingen

Met de Leverancier worden afspraken gemaakt die soms kunnen resulteren in een schriftelijke overeenkomst. In het kader van de goede samenwerking worden deze gegevens bijgehouden en verwerkt. 

 

  • Gegevens omtrent opleiding en vorming

Het kan zich voordoen dat in het kader van een specifieke dienstverlening Quantis Accountancy de gegevens omtrent de vorming van de Leverancier zal bijhouden.

 

  • Beeldopnames

Aan de gebouwen van Quantis Accountancy zijn camera's bevestigd. Eénieder die terreinen van Quantis Accountancy betreedt, wordt gefilmd.

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be